Interieurbouwer

Wanneer vindt deze opleiding plaats?:

Overdag

's Avonds

In het weekend

Omschrijving:

n deze modulaire opleiding worden basiscompetenties aangeleerd voor het uitvoeren van houtbewerkingen met enkelvoudige houtbewerkingsmachines, voor het uitvoeren van manuele houtbewerkingen en voor het manueel uitvoeren van verbindingen in massief hout, eventueel aangevuld met elementen uit plaatmateriaal. Het gericht gebruiken van handgereedschap in constructies is hier belangrijk. Er wordt gewerkt met machinaal voorbereide stukken. Het samenstellen van een constructie met houten elementen zit ook in deze modules.